EU-mededeling: modernisering van het hoger onderwijs in Europa (33.092); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de agenda voor modernisering van Europese hoger onderwijssystemen (EK, A (zie ook kamerstuk 32.618, M))13 december 2011

Bijlage