Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Landbouw- en Visserijraad (21.501-32); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 november 2011, inzake de Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2011 (TK, 540)14 december 2011
hoort bij ... E110063 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft
E110062 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 betreft
E110061 - Voorstel voor een verordening houdende maatregelen inzake de vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten
E110060 - Voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
E110059 - Voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
E110058 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")
E110057 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
E080128 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), ten aanzien van de voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap.
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie