Milieuraad (21.501-08); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 16 december 2011, het verslag van de informele ministeriële bijeenkomst van 25 november 2011 en het fiche Commissievoorstel tot wijziging van de verordening risicodelende instrumenten met betrekking tot financiële stabiliteit (TK, 397)14 december 2011