EU-voorstel: Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding COM(2011)326 (33.048); brief inzake advies van de Eerste Kamer over het voorstel voor een richtljn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en betreffende het recht op communicatie bij aanhouding (COM(2011)326 (EK, C)28 februari 2012