Brief aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken met vragen over de Europese voorstellen met betrekking tot de Eigen Middelen van de EU (Onderdeel kamerstuk 33196, A)8 maart 2012