Landbouw- en Visserijraad (21.501-32); brief regering; Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad maart 2012 (TK, 574)9 maart 2012
hoort bij ... E110063 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de regeling op de bedrijfstoeslagregeling en de steun voor wijnbouwers betreft
E110062 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat de toepassing van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013 betreft
E110061 - Voorstel voor een verordening houdende maatregelen inzake de vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten
E110060 - Voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
E110059 - Voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)
E110058 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")
E110057 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
E110040 - Verslag inzake rapportageverplichting op basis verordening inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid
E110039 - Europese Commissiemededeling inzake de externe dimensie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
E110038 - Voorstel voor een verordening houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten
E110037 - Voorstel voor een verordening inzake het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
E110036 - Europese Commissiemededeling: Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie