Brief minister van Financiën in reactie op vragen Eigen Middelen EU-begroting (Onderdeel kamerstuk 33196, A)18 april 2012