Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02), EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-2020 COM(2011)398 (32.833); brief regering; Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 29 mei 2012 / geannoteerde agenda informele RAZ 10-11 juni a.s. / stand van onderhandelingen MFK (TK 21.501-02 / 32.833, 1157)30 mei 2012