Europese Raad (21.501-20); brief regering; Voorstel van de Europese Commissie van 30 mei jl. inzake landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de Nationale Hervormingsprogramma’s (onder de Europa 2020 strategie) en de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s (onder het Stabiliteits- en Groeipact, SGP). De landspecifieke aanbevelingen zullen uiteindelijk worden vastgesteld in de ECOFIN-Raad en de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (TK, 639)13 juni 2012
hoort bij ... E120020 - Aanbeveling voor een aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2012 van Nederland en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van Nederland voor de periode 2012-2015
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Financiën
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid