Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 juni 201219 juni 2012