Wet bankenbelasting (33.121); memorie van antwoord (EK, D)22 juni 2012