Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een schriftelijk overleg inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 26 juni 2012 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012 (TK, 1169)20 juli 2012