Brief aan de minister van Financiën over het richtlijnvoorstel betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG (onderdeel van kamerstuk 32013, C)14 augustus 2012