Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Antwoorden op vragen en opmerkingen van de cie EU inzake een VSO m.b.t. het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 juli 2012 en de geannoteerde agenda van de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 augustus 2012 (TK, 1177)29 augustus 2012