Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 25 september 201225 september 2012