Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2012 (TK, 1183). .

28 september 2012