Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2012, inzake de Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2012 (TK, 1190)1 november 2012