Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2013 (EK, FS)4 december 2012

Bijlagen