Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 4 december 20124 december 2012