EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (33.483); brief commissie; Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken t.g.v. een concept-brief aan de voorzitter van de Europese Commissie i.v.m. de subsidiariteitstoets m.b.t. EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614/615) (TK, 4)13 december 2012

Bijlage