EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (33.483); brief inzake subsidiariteitsbezwaar Gendergelijkheid (EK, A)13 december 2012
hoort bij ... E120047 - Voorstel voor richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen
afkomstig van ... Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid