EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (33.483); brief Staten-Generaal met een subsidiariteitsbezwaar bij het voorstel voor een Richtliijn Gendergelijkheid bij niet-uitvoerende betuurders van beursgenoteerde ondernemingen (EK, B)18 december 2012

Bijlage