Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 15 januari 201315 januari 2013