Rapportages Voorzitter Europese Raad: "Naar een echte economische en monetaire unie" (33.454); Verslag van een mondeling overleg van 27 november 2012 met minister Dijsselbloem van Financiën over de financieel-economische aspecten uit het interim-rapport van de heer Van Rompuy c.s. (EK, AA)15 januari 2013