Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Uitstel verzending BNC fiche inzake het voorstel COM 776 Verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (TK, 1563)25 januari 2013
hoort bij ... E120052 - Voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu