Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening melding voorvallen burgerluchtvaart (TK, 1566)1 februari 2013
hoort bij ... E120052 - Voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken