Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 5 februari 20135 februari 2013