EU-mededeling: een andere kijk op onderwijs: investeren in competenties voor betere sociaal-economische resultaten COM (2012) 669 (33.530); Verslag van een schriftelijk overleg inzake COM (2012) 669 - ‘Een andere kijk op onderwijs’ (EK, A)