EU-voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart COM(2012)776 (33.563); brief aan de Europese Commissie over het voorstel voor een verordening inzake melding voorvallen burgerluchtvaart (EK, A)8 maart 2013
hoort bij ... E120052 - Voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
afkomstig van ... Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening
Commissie voor Veiligheid en Justitie

Bijlage