Brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over voorstel voor een verordening inzake melding voorvallen burgerluchtvaart (Onderdeel kamerstuknummer 33.563, B)8 maart 2013
hoort bij ... E120052 - Voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
afkomstig van ... Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening
Commissie voor Veiligheid en Justitie
kenmerk 152315U