Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 9 april 2013