Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Economische Zaken (EZ) van 4 juni 20134 juni 2013