Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 4 juni 20134 juni 2013