EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) (33.431); brief commissie; Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken over een verzoek om een nadere reactie te ontvangen van de Europese Commissie op haar gemotiveerd advies betreffende de subsidiariteit van bovenstaande EU-voorstellen (TK, 3)3 juli 2013

Bijlage