Brief minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking met beantwoording vragen over Commissievoorstel beslechting geschillen investeerders COM(2012)335 (onderdeel van kamerstuk 33.433, D)8 juli 2013