EU-voorstel: wetgevingsvoorstellen voor harmonisatie en uitbreiding van periodieke (technische) controles op rijwaardigheid en veiligheid van motorvoertuigen en aanhangers (waaronder APK-keuringen) (33.431); brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over een vervolgreactie op het subsidiariteitsbezwaar in het kader van de APK-voorstellen (EK, D)9 juli 2013