EU-voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart COM(2012)776 (33.563); brief Europese Commissie met reactie op vragen inzake melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (EK, C)16 juli 2013
hoort bij ... E120052 - Voorstel voor een verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart
afkomstig van ... Europese Commissie