Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 10 september 201310 september 2013