Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie (30.180); verslag van de conferentie van de Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie, gehouden op 21 t/m 23 april 2013 te Nicosia, Cyprus (EK, K / TK, 22)