Rapportages Voorzitter Europese Raad: "Naar een echte economische en monetaire unie" (33.454); brief inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 19 november 2013 (EK, BD)22 november 2013
hoort bij ... E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken