Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2014 (TK, 1740)22 november 2013
hoort bij ... E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken