Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief inzake lijst aan van prioritaire voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2014 (EK, GJ)