Toekomst AWBZ (30.597), Wet langdurige zorg (33.891); brief regering; Reactie op het verzoek van de commissie voor VWS over “kritische tijdmomenten” inzake wet- en regelgeving met het oog op de behandeling van de wetsvoorstellen die de hervorming van de langdurige zorg betreffen en over duidelijkheid over de positie van de langdurige ggz, de positie van ZZP 3 en 4 alsmede over het overgangsregime (TK 33.891 / 30.597, 5)