Toekomst AWBZ (30.597); brief regering; Aanbieding van het samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (TK, 437)