Toekomst AWBZ (30.597); Verslag van een schriftelijk overleg over de voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (TK, 450)