Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 9 februari 2015 (TK, 1454). .

2 februari 2015