Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); verslag schriftelijk overleg met betrekking tot de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken op 19 mei 2015 (TK, 1502). .

18 mei 2015