Europese Raad (21.501-20); brief regering; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het “Five Presidents' Report” over de EMU (TK, 1003). .

28 augustus 2015