Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166); brief inzake toezegging Visie regering consultatie Europese Commissie inzake Vogel- en Habitatrichtlijn (34166)(T02122) (EK, G)