Europese Raad (21.501-20), EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215); brief inzake verslag Europese Raad van 15 oktober 2015 (EK 21.501-20 / 34.215, I). .

20 oktober 2015

Bijlage